/
ARTNUTRI GALLERY
Glittering 2020.10.3-11.22
Home    |    EXHIBITIONS
- GLITTERING 
Our Lacquer Road from Japan, Taiwan and China
2020.10.3-11.22

Artist   
Japan/  Torige Kiyoshi
           Taiwan/  Kai-jing Chen, Ming-zong Chen  
             China/  Xiu-qian Zheng, Tian-gan Chen, Yu-zhen Xiao,
                          Bing-yi Wang, Chao-shong Yu, Bing Bai
Cooperation Partners Daxi Institute of Lacquer Arts, Sunrise Lacquer Art